English site is coming soon
FUMAC først med EU-Blomsten

FUMAC først med EU-Blomsten

Pressemeddelelse: Hos den vestjyske møbelproducent FUMAC i Vinderup er der stor fokus på miljø og bæredygtighed. Seneste tiltag er en certificering med EU-Blomsten af en udvalgt serie af kontormøbler, hvoraf skrivebordene samt udtræksskabene bliver de første EU-Blomsten miljømærkede af sin slags i Danmark.

FUMACs vision er at ville være bedst til bæredygtige løsninger. Bæredygtighed dækker over mange aspekter, hvor miljø uundgåeligt er et vigtigt aspekt: ”Vi arbejder efter ISO 14001 miljøledelsessystemet, indkøber FSC® certificeret træ, udarbejder grønt regnskab, genanvender mest muligt og har i det hele taget stor fokus på miljø og bæredygtighed. Derfor er vi ekstra glade og stolte over, at vi nu også kan tilbyde kontormøbler, der er certificeret med EU-Blomsten og endda er de første i Danmark, der har hæve-/sænkeborde og udtrækssskabe, der er certificerede med det officielle europæiske miljømærke. Det viser, at vi er med helt i front, når det handler om at kunne tilbyde kontormøbler, der er blandt de miljømæssigt bedste” udtaler adm. direktør Per Susgaard.

Da FUMACs sortiment i forvejen overholder alle miljømæssige forskrifter, lå miljømærkningsprocessen lige for ifølge den adm. direktør. Eller det vil sige, det troede han. I dag er Per Susgaard glad for, at FUMAC valgte at følge Miljømærkning Danmarks råd om at starte op med at lade et begrænset sortiment miljømærke efter EU-Blomsten:

”Det har været en lang proces. EU-Blomsten stiller krav til en mængde dokumentation og certifikater, som vi og vores leverandører har måttet bruge lang tid på at fremskaffe, ligesom det kan være en udfordring at forstå det til tider bureaukratiske EU-sprog. Nu er vi i mål, og det giver en god og tryg følelse, at en uvildig tredjepart nu har gennemgået al dokumentationen for de certificerede møbler. Og vi er glade for at kunne leve op til de skrappe miljø- og kemikaliekrav,” siger Per Susgaard.

EU-Blomsten stiller også krav om en produktgaranti på 5 år. Det skyldes, at miljøbelastningen er størst ved produktion – derfor bidrager lang holdbarhed til at begrænse aftrykket på miljøet. Og det er helt i tråd med FUMACs værdier om at skabe kvalitet og dermed længere holdbarhed.

”Kendskabsgraden til EU-Blomsten i Danmark/Norden er ikke så stor som Svanemærket, men da de to miljømærkninger sidestilles, og da FUMAC har en strategi om at ville ekspandere udenfor Norden, var det oplagt for os at fokusere på EU-Blomsten fremfor Svanemærket”, udtaler den adm. direktør Per Susgaard. FUMAC har en målsætning om at ville fordoble eksporten indenfor de nærmeste år, så selvom Svanen måske havde været lettere pga. at kravspecifikationer blandt andet er oversat og simplificeret, valgte FUMAC at satse på EU-Blomsten.

Det gør ikke den grønne strategi mindre interessant, at FUMAC i forvejen oplever øget interesse for og krav om miljømærkede produkter fra både ind- og udland: ”Det er klart, at det kommercielle spiller en vigtig rolle for os, men mest af alt er det dejligt at få papir på, at ’lille’ FUMAC er med til at sætte et bæredygtigt aftryk på vores alle sammens planet,” udtaler den stolte direktør og fortsætter: ”ligesom det er dejligt at blive bekræftet i, at det vi hele tiden har gjort, er rigtigt”.

FUMAC har indtil videre fået certificeret udvalgte hæve-/sænkeborde, reoler samt udtræksskabe. Firmaet forventer, at sortimentet af miljømærkede møbler løbende udvides: ”Vi har lært meget af processen og føler os nu godt klædt på til at fortsætte rejsen hen imod en endnu mere bæredygtig produktion – helt i tråd med FN’s Verdensmål nr. 12”, slutter den adm. direktør.

Yderligere oplysninger:
Per Susgaard, adm. direktør, FUMAC A/S, mobil 40 28 70 34, ps@fumac.dk

Fakta om EU-Blomsten på møbler

Møbler til private og professionelle brugere kan certificeres med EU-Blomsten – det gælder både møbler til indendørs og udendørs brug. Miljøkravene er sat ud fra et livscyklusperspektiv. Det betyder, at der er fokus på at begrænse den samlede miljøpåvirkning fra produktions-, brugs- og affaldsfasen.

Møbler mærket med EU-Blomsten skal leve op til en lang række skrappe krav. De sikrer bl.a.:
• en høj andel af træ fra certificeret skovbrug – for at drive en bæredygtig udvikling.
• minimalt indhold af miljøskadelige stoffer – for at skåne natur og miljø.
• minimalt indhold af sundhedsskadelige stoffer – bl.a. for at møblerne ikke afgiver skadelige gasser.
• reduceret udledning af det allergifremkaldende stof formaldehyd fra træplader – kravene er skrappere end lovens, og beskytter de mennesker, der fremstiller møblerne, og dem, der bruger dem.
• en produktgaranti på 5 år – miljøbelastningen er størst ved produktion, og lang holdbarhed bidrager derfor til at begrænse aftrykket på miljøet

Læs mere på www.eublomsten.dk

Fakta om FUMAC

Antal ansatte: 90 medarbejdere
Fabrik: 18.000 m² produktion beliggende i Vinderup, Vestjylland
Sortiment: Erhvervsmøbler, Boligmøbler samt OEM/Private Label produktion
Omsætning: Trecifret millionbeløb – heraf 17% eksport til strategisk udvalgte lande

Læs mere på www.fumac.dk

Download pressemeddelelse

Download FUMACs EU-Blomsten Certificat DK-049-004