English site is coming soon
Kvalitet, miljø og CSR

Kvalitet, miljø og CSR

FUMAC opfylder lovmæssige krav, kundekrav og egne krav relateret til kvalitet og miljø.

Kvalitet

FUMAC sætter en ære i at levere den allerbedste kvalitet. Vi tager ansvar for vores arbejde i hele værdikæden lige fra salgsfasen til produktion og produkter til levering og after-sales-service. Vi lytter til vores kunder og rådgiver dem om de bedste løsninger tilpasset deres behov. Vi producerer kvalitetsmøbler i overensstemmelse med vores kunders forventninger – og vi leverer til aftalt tid.

Læs mere om vores kvalitets- og miljøpolitik.

Miljø og bæredygtighed

Vi opfylder alle krav til dansk lovgivning og har endvidere udarbejdet en generel miljøledelse i henhold til anerkendte internationale standarder. Vi udarbejder årlige miljøregnskaber, hvor det blandt andet fremgår, at vores produktionsprocesser er mindst muligt forurenende.

Udvalgte produkter er EU-Blomsten miljøcertificerede, dvs. at produkterne lever op til skrappe miljø- og kemikaliekrav. Med EU-Blomsten er FUMAC med til at fremme cirkulær økonomi ligesom EU-Blomsten bidrager til en lang række af FN’s verdensmål, især nr. 12 med henblik på en ansvarlig og bæredygtig produktion.

FUMAC er FSC® certificeret og benytter kun bæredygtigt træ fra kontrollerede skovbrug, ligesom vores leverandører af træ og spån er FSC certificerede. Vi er stolte over at kunne tilbyde FSC certificerede produkter, da vi dermed bidrager til mindst 14 af de 17 verdensmål.

Vi fokuserer på cirkulær økonomi og sælger eller donerer blandt andet II sorteringsvarer og udgåede produkter i stedet for at kassere dem.

Vi sender vores affaldstræ til genbrug hvor muligt. Efterfølgende indkøber vi eksempelvis spånplader bestående af mere end 90% genanvendt træ.

Over halvdelen af vores samlede elforbrug er baseret på el fra vedvarende kilder.

Vi minimerer vores genbrugte, FSC certificerede papemballage hvor muligt.

Vi tror på digital tilstedeværelse for at reducere print.

Vi benytter os af lokale leverandører hvor muligt for at reducere vores CO-aftryk og vores transportpartnere har eksempelvis flådestyring monteret i alle vogne, så leveringer kan optimeres og brændstofforbrug minimeres.

Og meget, meget mere. Men bæredygtighed er også et spørgsmål om kvalitet, holdbarhed, produktgaranti og vedligeholdelse, dvs. alt sammen faktorer, der sikrer en længere levetid, og dermed mindst mulig miljøbelastning.

Læs mere om vores miljøpolitik her samt om EU-Blomsten og FSC på eublomsten.dk og fsc.dk.

Du kan downloade vores EU-Blomsten licens samt vores FSC certifikat her. Du kan desuden få tilsendt testrapporter og specifikationer ved at ringe til vores salgskontor på +45 8644 8122.

CSR

Hos FUMAC har vi taget stilling til, hvilken adfærdskodeks vi ønsker at støtte og styrke. Vi kræver af vores leverandører, at de skal leve op til de samme høje standarder, som vi stiller til os selv. Vores Code of Conduct beskriver blandt andet respekt for medarbejderne og basale menneskerettigheder, forbud mod børnearbejde og helbred og sikkerhed for medarbejderne.

Vi arbejder bl.a. sammen med Thyværkstedet om social bæredygtighed, idet vi har outsourcet udvalgte produkter og processer til Thyværkstedet. Samarbejdet giver personer, der stort set aldrig vil få muligheden for at etablere sig på det ordinære private arbejdsmarked, et nyttigt og meningsfyldt arbejdsliv på særlige vilkår. Det er til gavn for både den enkelte person, FUMAC og vores samfund. Dermed går FUMAC længere for det sociale ansvar end vi er pålagt ved lov og bidrager bl.a. til FN’s verdensmål nr. 8, dvs. ‘Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle’.

Du kan læse mere om vores Code of Conduct her: FUMAC Code of Conduct

Hos FUMAC tager vi et socialt ansvar. Vi sætter en ære i at hjælpe mennesker med forskellige problemstillinger på arbejdsmarkedet. Vi har ansatte i arbejdsprøvning, medarbejdere i flexjob og medarbejdere i jobtilskud.

FUMAC A/S arbejder intenst på at have et godt arbejdsmiljø for vores ansatte. Mange af vores medarbejdere har arbejdet hos os i mange år – det ser vi som et sundhedstegn for virksomheden.

Vores gode arbejdsmiljø giver vores ansatte arbejdsglæde, evne og villighed til både at arbejde fleksibelt og bidrage til at forhindre arbejdsskader, ulykker-, -lidelser og ’nær-ved-ulykker’.

Sundhed og trivsel er højt på dagsordenen hos FUMAC – helt i tråd med FN’s verdensmål nr. 3.