English site is coming soon
Vision, mission og værdier

Vision, mission og værdier

Mission

”Vi skaber funktionel værdi for vores kunder”

”Vi skaber” fremhæves, fordi vi som produktions- og handelsvirksomhed indgår aftaler, som er værdiskabende og gunstig for alle parter. Dette forudsætter, at vi forstår vores marked og hvad der kræves af os for at kunne frembringe de bedste løsninger

”Funktionel værdi” fremhæves ligeledes, da det forudsætter en indsigt og indlevelse i kundernes situation. At vi kan afdække kundens behov, udvikle og tilpasse vores møbelløsninger, således at vi tilfører dem funktionel værdi.

Vision

”Vi vil være blandt de førende til bæredygtige møbelløsninger på det europæiske marked”

Det betyder;

 • at vi sætter kunden i centrum i alt, hvad vi gør, og vi er gerne et skridt foran
 • at vi reducerer klimapåvirkningerne og sikrer en mere effektiv ressourceudnyttelse
 • at vi primært placerer vores råvareindkøb i Europa for at reducere miljøbelastningen ved transport
 • at vi primært vil tilbyde møbelløsninger til det europæiske marked
 • at vores løsninger skal opleves som en værditilvækst for kunden og for os selv
 • at vores anvendelse af teknologi er tidssvarende
 • at vores møbelløsninger er sammenhængende

Værdier

Kompetence – Gensidig respekt – Kvalitet”

Kompetence

 • Vi finder proaktivt de bedste løsninger til vores kunders aktuelle behov
 • Vi yder kompetent og erfaringsbaseret rådgivning til alle vores kunder
 • Vi udfærdiger rentable tilbud til vores kunder
 • Vi besidder de nødvendige faglige kvalifikationer – og holder dem opdaterede
 • Vi er gode til at skabe og udvikle værdiskabende partnerskaber
 • Vi er uformelle og nemme at komme i kontakt med – men samtidig professionelle i vores adfærd
 • Vi kender markederne, som vi agerer i
 • Vi har en kompetent medarbejderstab og ledelse

Gensidig respekt

 • Vi har en gensidig forståelse for hinandens synspunkter – såvel internt som eksternt i forhold til vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere
 • Vi har en positiv, passioneret og ordentlig tilgang til vores arbejde
 • Vi har engagerede medarbejdere og ledelse, som lytter til og støtter hinanden
 • Vi har en gennemsigtig beslutningsproces, der vedrører alle virksomhedens interessenter

Kvalitet

 • Vi sætter en ære i at levere den bedste kvalitet, ud fra de givne normer
 • Vi afstemmer og producerer kvalitetsløsninger i overensstemmelse med kundens forventninger og behov
 • Vi leverer til aftalt tid
 • Vi tager ansvar for vores arbejde