English site is coming soon
FUMAC offentliggør positivt årsresultat

FUMAC offentliggør positivt årsresultat

Pressemeddelelse: Den vestjyske møbelproducent FUMAC i Vinderup har netop offentliggjort årets regnskab, der endnu en gang udviser et positivt resultat samt positive nøgletal. Trods de sorte tal anser ledelsen dog årets resultat som mindre tilfredsstillende.

Årets resultat på 4,1 mio. kr. er ikke et af de bedste i virksomhedens 66-årige historie. Voldsomme råvarestigninger er primært årsagen til, at resultatet er mere end halveret i forhold til sidste regnskabsår, hvor resultatet udgjorde 10,1 mio. kr.

’Som de fleste andre i branchen har vi under coronakrisen og efter Putins invasion af Ukraine lidt under voldsomt stigende råvarepriser, hvor vi har været nødsaget til at absorbere de fleste råvarestigninger selv’, udtaler administrerende direktør Per Susgaard. Virksomheden har dog også forsøgt at imødegå prisstigningerne med stigende salgspriser, om end med en vis tidsmæssig forskydning, da flere aftaler, som eksempelvis de offentlige aftaler, udelukkende kan reguleres en gang årligt.

Stigende energiudgifter har ligeledes ikke hjulpet på resultatet eller humøret hos den vestjyske producent. Trods interne energioptimeringer og adfærdsændringer, der har medført et faldende forbrug, har det faldende forbrug langt fra kunnet opveje de stigende energipriser.

Af positive tendenser nævner den administrerende direktør, at udfordringer med råvareforsyningen synes aftagende i regnskabsåret. Ligeledes er Per Susgaard overbevist om, at virksomhedens grønne vision om at ville blandt de førende til bæredygtige møbelløsninger på det europæiske marked bærer frugt såvel internt som eksternt.

Den grønne profil er blandt andet baseret på en komplet FSC® certificering, EU-Blomsten miljøcertificerede produkter, el baseret på el fra vedvarende kilder samt en konstant reduktion af spild samt genbrug hvor muligt. Virksomheden er i en undersøgelsesfase for etablering af solcelleanlæg samt mulighed for yderligere energioptimeringer, beretter den administrerende direktør.

Til fortsat videreudvikling og implementering af virksomhedens bæredygtighedsstrategi er virksomheden i samarbejde med et miljøkonsulentfirma i gang med at udregne det enkelte møbels samlede CO2 aftryk, dvs. den miljømæssige belastning et produkt samlet udgør, når det forlader FUMAC. Dels mærker virksomheden en begyndende interesse fra kunderne herfor, dels forventer den administrerende direktør Per Susgaard, at det kan være en intern øjenåbner i forhold til optimering af klimaneutrale produktionsformer, flere grønne investeringer samt en gennemgang af leverandørporteføljen, der dog i forvejen er baseret på lokale leverandører for blandt andet at reducere CO2 udledningen.

Den administrerende direktør Per Susgaard er ikke for optimistisk omkring fremtiden og konstaterer, at der pt. hersker stor usikkerhed omkring det fremtidige aktivitetsniveau. Direktøren er ikke i tvivl om, at den høje inflation, det stigende renteniveau og den faldende købekraft fortsat vil få såvel private som erhvervsdrivende til at holde igen.

Trods usikkerhed er investeringslysten fortsat stor og virksomheden har eksempelvis netop afsluttet installationen af den seneste millioninvestering i form af en enkeltsidet kantlimer. Direktøren er nemlig fortrøstningsfuld på FUMAC’s vegne, da virksomhedens aktiviteter – og dermed også risikospredning – er fordelt ud over en større portefølje af B2B-kunder indenfor erhvervsmøbler og boligmøbler samt OEM-produktion med slutkunder indenfor mange brancher og segmenter i såvel ind- som udland. Specielt forventer han sig meget af et uudnyttet eksportmarked syd for grænsen, hvor virksomheden har indsat ekstra ressourcer, fortæller den administrerende direktør Per Susgaard afslutningsvist.

Yderligere oplysninger:

Per Susgaard, adm. direktør, FUMAC A/S, mobil 40 28 70 34, ps(at)fumac.dk

Bjarki Mohr, bestyrelsesformand, FUMAC A/S, mobil 21 84 63 33, bjarki.mohr(at)gmail.com

Læs mere på www.fumac.dk

FUMACs licenskode FSC® C138939

Download pressemeddelelse – 25.10.2022

Faktaboks: