English site is coming soon
FUMAC tredobler bundlinjen

FUMAC tredobler bundlinjen

Pressemeddelelse: Den vestjyske møbelproducent FUMAC i Vinderup vækster endnu en gang i årets nyligt offentliggjorte regnskab. Med et mere end tredoblet overskud samt øvrige nøgletal med positive takter anser ledelsen årets resultat som tilfredsstillende.

Resultatet på 10,1 mio. kr. er et af de bedre i virksomhedens 65-årige historie og skyldes blandt andet en omsætningsvækst på næsten 60% på boligmøbelmarkedet i forhold til 2019/2020. Kontraktmarkedet i Danmark har været underlagt en vækst på 30% primært båret frem af de offentlige aftaler, mens eksportmarkederne til gengæld har haft det sværere under coronakrisen, hvor virksomheden har oplevet en mindre tilbagegang.

’Som de fleste andre møbelproducenter har vi mærket coronakrisen på godt og ondt’, udtaler adm. direktør Per Susgaard. ’Opsvinget især på boligmøbelmarkedet ramte også os, og vi har løbet stærkt for at kunne følge med’. Det skorter ikke på roser til medarbejderne fra den adm. direktør, når han skal uddybe virksomhedens primære årsag til succes. ’Vi har nogle utroligt dygtige, fleksible og loyale medarbejdere, der på bedste vis repræsenterer vores kerneværdier: Kompetence, kvalitet og gensidig respekt’, fortæller den adm. direktør Per Susgaard og tilføjer ’og tre af vores kollegaer kan ovenikøbet fejre 40 års jubilæum i år’.

På lige fod med øvrige møbelproducenter blev FUMAC ramt af store råvareprisstigninger tidligere på året, hvilket påvirkede dækningsbidraget i nedadgående retning, da FUMAC som producent har måttet absorbere dele heraf. Endvidere har FUMAC oplevet – og oplever til dels fortsat – råvaremangel og leveranceudfordringer.

Som dansk møbelproducent med fokus på råvareindkøb fra nærmarkeder er FUMAC mindre ramt af udfordringer med de globale forsyningskæder. ’Det er en bevidst strategi, at vi indkøber fra nærmarkeder, hvor muligt, da vores vision om at ville være blandt de førende til bæredygtige møbelløsninger på det europæiske marked helt naturligt indbefatter en reduktion af CO₂ udledning’, fortæller den adm. direktør Per Susgaard.

FUMACs grønne strategi og bæredygtighedsrejse bygger blandt andet på en komplet FSC® certificering, en konstant reduktion af spild, samt genbrug hvor muligt. Ligeledes er en udvidelse af virksomhedens miljøcertificerede sortiment, optimering af klimaneutrale produktionsformer og flere grønne investeringer på dagsordenen fremadrettet.

Til fortsat implementering og videreudvikling af bæredygtighedsstrategien har FUMAC for nylig ansat en Head of Quality, Compliance & Environment, der samtidig fokuserer på FN’s verdensmål og virksomhedens CSR politik.

Direktøren forventer, at medarbejderantallet forbliver stabilt på ca. 100 medarbejdere, da investering i flere robotter og øvrig produktionsteknologi med henblik på at reducere de samlede produktionsomkostninger forventes at kunne efterkomme det fortsat høje aktivitetsniveau.
Af øvrige tiltag vil FUMAC i de kommende år bruge flere ressourcer på den digitale udvikling herunder innovative løsninger til sikring af konkurrenceevnen.

Årsafslutningen markerer en ny milepæl i selskabets lange historie. ’Den retning vi satte for selskabet tilbage i 2016 har båret frugt, ikke mindst takket være nogle trofaste og solide kunder, gode samarbejdspartnere, og nogle dedikerede og kompetente medarbejdere, der har formået at løfte opgaven’.

’Vi har været tro imod selskabets identitet. Som produktions- og handelsvirksomhed har vi fokuseret vores indsatser på værdiskabende samarbejde, der er gunstig for alle parter. Vi har både tilpasset og udviklet vores produktsortiment, således at det passer til eksisterende og nye markeder, samtidig med at vi har implementeret en bæredygtig profil på en økonomisk og samfundsmæssig ansvarlig måde’.

’Vi kan derfor alle være stolte over den rejse, vi har været sammen om’, siger Bjarki Mohr, bestyrelsesformand.

FUMAC er gearet til fremtiden. ’Vi forventer at den positive udvikling kan fortsætte, dog sandsynligvis med et lavere aktivitetsniveau. Omvendt er der et stort uudnyttet eksportmarked, hvor vi er klar til at forøge indsatsen og vinde markedsandele’, siger den adm. direktør Per Susgaard afslutningsvis.

Yderligere oplysninger:

Per Susgaard, adm. direktør, FUMAC A/S, mobil 40 28 70 34, ps(at)fumac.dk

Bjarki Mohr, bestyrelsesformand, FUMAC A/S, mobil 21 84 63 33, bjarki.mohr(at)gmail.com

Læs mere på www.fumac.dk

FUMACs licenskode FSC® C138939

Download pressemeddelelse – 30.09.2021