English site is coming soon
OEM / Private label

FUMAC kommode

En interessant ‘detalje’: Vi har outsourcet fremstillingen af de indvendige skuffedele (sider, bagkant) på FUMAC kommoden til Thyværkstedet i Thisted. Samarbejdet omkring social bæredygtighed med Thyværkstedet giver personer, der stort aldrig vil få muligheden for at etablere sig på det ordinære private arbejdsmarked, et nyttigt og meningsfyldt arbejdsliv på særlige vilkår. Det er til gavn for både den enkelte person, FUMAC og vores samfund. Dermed går FUMAC længere for det sociale ansvar end vi er pålagt ved lov og bidrager bl.a. til FN’s verdensmål nr. 8, dvs. ‘Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle’.